Partner login

Projekt

InFAcTo - International Food and Activity Tourism (rahvusvaheline toidu- ja aktiivse turismi projekt) algatati ühendamaks ja arendamaks toidu- ja turismialast koolitust, teadmiste vahetust ning eksperimenteerivat õppimist partnerregioonides. Projekti eesmärk oli toetada ettevõteid konkurentsivõimeliste ja loovate rahvusvaheliste toidu- ja turismitoodete ning -teenuste arendamisel, mis on vastaksid välisklientide ootustele.

Projekt algas mais 2010 ja lõppes augustis 2013. Kokku võttis projektist osa 13 partnerit, neist 9 Eestist ja 4 Soomest.

Rohkem infot projekti elluviimise kohta koos tulemuste ja valminud materjalidega leiate sellelt veebilehelt.

Loe edasi siit (inglise)